Trutu-tutu…Copyright © 1990 – 2019 Polskie Stowarzyszenie Okuyama-Ryu Aiki Jujutsu